Bucuresti

Splaiul Independentei, nr. 319,
Cladirea Atrium House, parter
Sector 6, cod postal 060044

Bucuresti, Romania

Iasi 

Str. Iarmaroc, nr. 44
Iasi, Romania